Hyppää pääsisältöön

Ilmoitus kuulemisesta Asunto Oy Helsingin Hehkun tupakointikieltoasiassa

Julkaisu poistuu verkosta 4.4.2024 0:00.

Asunto Oy Helsingin Hehku osoitteessa Posliinikatu 2 / Kaanaankatu 5, 00560 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2022-011121 T 11 02 04) asunto-osakeyhtiönsä huoneistoparvekkeille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 2.5.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 2.5.2023 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 4.4.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut