Hyppää pääsisältöön

Ilmoitus kuulemisesta Asunto Oy Helsingin Kerttulinkuja 1:n tupakointikieltoasiassa

Julkaisu poistuu verkosta 26.4.2024 14:15.

Asunto Oy Helsingin Kerttulinkuja 1 osoitteissa Kerttulinkuja 1 ja Laivalahdenkaari 16, 00810 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2023-003509 T 11 02 04) huoneistopihoille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 25.5.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 25.5.2023 mennessä.   

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 26.4.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut