Hyppää pääsisältöön

Ilmoitus kuulemisesta Asunto Oy Helsingin Lyypekinaukio 6:n tupakointikieltoasiassa

Julkaisu poistuu verkosta 21.6.2024 0:00.

Asunto Oy Helsingin Lyypekinaukio 6 osoitteessa Lyypekinaukio 6, 00930 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2023-007838 T 11 02 04) asunto-osakeyhtiönsä huoneistoparvekkeille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 19.7.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 19.7.2023 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 21.6.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut