Ilmoitus kuulemisesta Asunto-Oy Helsingin Merenpeilin tupakointikieltoasiassa

Julkaisu poistuu verkosta 24.5.2024 13:30.

Asunto-Oy Helsingin Merenpeili osoitteissa Laivalahdenkaari 29 ja Laivalahden puistotie 10, 00810 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2023-004004 T 11 02 04) huoneistoparvekkeille, huoneistoterasseille ja huoneistopihoille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 22.6.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 22.6.2023 mennessä.   

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 24.5.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut