Ilmoitus kuulemisesta Asunto Oy Helsingin Pumpputehtaan tupakointikieltoasiassa

Julkaisu poistuu verkosta 29.5.2024 0:04.

Asunto Oy Helsingin Pumpputehdas osoitteessa Aleksis Kiven katu 52-54, 00510 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2023-006028 T 11 02 04) asunto-osakeyhtiönsä huoneistoparvekkeille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 26.6.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 26.6.2023 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 29.5.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut