Hyppää pääsisältöön

Ilmoitus kuulemisesta Asunto Oy Helsingin Sompasaaren Pelagian tupakointikieltoasiassa

Julkaisu poistuu verkosta 15.2.2024 8:55.

Asunto Oy Helsingin Sompasaaren Pelagia osoitteessa Aallonhalkoja 9, 00540 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2022- 011852 T 11 02 04) asunto-osakeyhtiönsä huoneistoparvekkeille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 16.3.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 16.3.2023 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 15.2.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut