Hyppää pääsisältöön

Ilmoitus kuulemisesta Asunto Oy Helsingin Tankovainion tupakointikieltoasiassa

Julkaisu poistuu verkosta 24.2.2024 0:00.

Asunto Oy Helsingin Tankovainio osoitteessa Tankomäenkatu 3, 00950 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2022-011277 T 11 02 04) asunto-osakeyhtiönsä huoneistoparvekkeille ja -terasseille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 24.3.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 24.3.2023 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 24.2.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut