Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Ilmoitus kuulemisesta Asunto Oy Helsinginkatu 28:n tupakointikieltoasiassa

Julkaisu poistuu verkosta 18.4.2024 10:30.

Asunto Oy Helsinginkatu 28 osoitteessa Helsinginkatu 28, 00530 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2022-014514 T 11 02 04) asunto-osakeyhtiönsä huoneistoparvekkeille ja huoneistojen sisätiloille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 17.5.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 17.5.2023 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 18.4.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut