Hyppää pääsisältöön

Ilmoitus kuulemisesta Asunto Oy Kolsarintie 4-8:n tupakointikieltoasiassa

Julkaisu poistuu verkosta 3.5.2024 0:02.

Asunto Oy Kolsarintie 4-8 osoitteessa Kolsarintie 4-8, 00390 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2023-001646 T 11 02 04) asunto-osakeyhtiönsä huoneistoparvekkeille ja sisätiloille. Tilojen haltijoille ja hakijalle varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 30.5.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 30.5.2023 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 3.5.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut