Ilmoitus kuulemisesta Asunto Oy Konalanrinne 3:n tupakointikieltoasiassa

Julkaisu poistuu verkosta 29.5.2024 4:00.

Asunto Oy Konalanrinne 3 osoitteessa Aittatie 15, 00390 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2023-006274 T 11 02 04) asunto-osakeyhtiönsä huoneistoparvekkeille ja huoneistoterasseille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 27.6.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 27.6.2023 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 29.5.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut