Hyppää pääsisältöön

Ilmoitus kuulemisesta Asunto Oy Mannerheimintie 93:n tupakointikieltoasiassa

Julkaisu poistuu verkosta 4.3.2024 0:00.

Asunto Oy Mannerheimintie 93 osoitteessa Mannerheimintie 93, 00270 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2022-014093 T 11 02 04) asunto- osakeyhtiönsä huoneistoparvekkeille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 31.3.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 31.3.2023 mennessä.  

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 2.3.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut