Hyppää pääsisältöön

Ilmoitus kuulemisesta Asunto-Oy Nahkahousuntie 6:n tupakointikieltoasiassa

Julkaisu poistuu verkosta 24.3.2024 0:00.

Asunto-Oy Nahkahousuntie 6 osoitteessa Nahkahousuntie 6, 00210 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2023-004163 T 11 02 04) asunto-osakeyhtiönsä huoneistoparvekkeille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 24.4.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 24.4.2023 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 24.3.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut