Hyppää pääsisältöön

Ilmoitus kuulemisesta Asunto Oy Portus Bellus, Helsingin tupakointikieltoasiassa

Julkaisu poistuu verkosta 19.4.2024 0:00.

Asunto Oy Portus Bellus, Helsinki osoitteessa Capellanranta 3 A-B, 00580 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2023-004981 T 11 02 04) asunto-osakeyhtiönsä huoneistoparvekkeille, joihin katsotaan kuuluvan myös huoneistojen terassit. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 17.5.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 17.5.2023 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 19.4.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut