Hyppää pääsisältöön

Ilmoitus kuulemisesta Asunto-oy Reijolankallion tupakointikieltoasiassa

Julkaisu poistuu verkosta 14.4.2024 0:00.

Asunto-oy Reijolankallio osoitteessa Korppaanmäentie 36, 00300 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2023-004802 T 11 02 04) asunto-osakeyhtiönsä huoneistoparvekkeille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 12.5.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 12.5.2023 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 14.4.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut