Ilmoitus kuulemisesta Asunto Oy Steniuksentie 23:n tupakointikieltoasiassa

Julkaisu poistuu verkosta 5.6.2024 14:15.

Asunto Oy Steniuksentie 23 osoitteessa Steniuksentie 23, 00320 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2023-004536 T 11 02 04) huoneistoparvekkeille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 4.7.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 4.7.2023 mennessä.   

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 5.6.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut