Ilmoitus kuulemisesta Asunto-oy Tollinpolun tupakointikieltoasiassa

Julkaisu poistuu verkosta 11.7.2024 12:30.

Asunto-oy Tollinpolku osoitteessa Tollinpolku 1, 00410 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2023-008231 T 11 02 04) huoneistoparvekkeille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 9.8.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 9.8.2023 mennessä.   

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 11.7.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut