Hyppää pääsisältöön

Ilmoitus kuulemisesta Asunto Oy Vuosaaren Meripihka, Helsingin tupakointikieltoasiassa

Julkaisu poistuu verkosta 16.2.2024 9:45.

Asunto Oy Vuosaaren Meripihka, Helsinki osoitteessa Iiluodontie 7, 00990 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2022-010830 T 11 02 04) asunto-osakeyhtiönsä huoneistoparvekkeille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 17.3.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 17.3.2023 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 16.2.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut