Ilmoitus kuulemisesta Helsingin kaupungin asunnot Oy Gunnel Nymanin katu 5:n tupakointikieltoasiassa

Julkaisu poistuu verkosta 10.6.2024 15:30.

Helsingin kaupungin asunnot Oy Gunnel Nymanin katu 5 osoitteessa Gunnel Nymanin katu 5, 00560 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2023-004947 T 11 02 04) huoneistoparvekkeille ja huoneistoterasseille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 7.7.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 7.7.2023 mennessä.   

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 8.6.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut