Hyppää pääsisältöön

Ilmoitus kuulemisesta Helsingin kaupungin asunnot Oy Itämerenkatu 28:n tupakointikieltoasiassa

Julkaisu poistuu verkosta 6.4.2024 1:00.

Helsingin kaupungin asunnot Oy osoitteessa Itämerenkatu 28, 00180 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2023-002954 T 11 02 04) huoneistoparvekkeille sekä sisätiloille. Tilojen haltijoille ja hakijalle varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 3.5.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 3.5.2023 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 6.4.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut