Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Ilmoitus kuulemisesta Helsingin kaupungin asunnot Oy Kanneltie 8:n tupakointikieltoasiassa

Julkaisu poistuu verkosta 14.6.2024 14:50.

Helsingin kaupungin asunnot Oy Kanneltie 8 osoitteessa Kanneltie 8, 00420 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2023-006128 T 11 02 04) huoneistoparvekkeille ja asuinhuoneistojen sisätiloihin. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 13.7.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 13.7.2023 mennessä.    

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 14.6.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut