Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Ilmoitus kuulemisesta Helsingin kaupungin asunnot Oy Kontulankuja 2:n ja Kontulankuja 5:n tupakointikieltoasiassa (VMY2902)

Julkaisu poistuu verkosta 9.5.2024 2:00.

Helsingin kaupungin asunnot Oy osoitteissa Kontulankuja 2 ja Kontulankuja 5, 00940 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2023-004930 T 11 02 04) huoneistoparvekkeille ja sisätiloille. Tilojen haltijoille ja hakijalle varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 6.6.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 6.6.2023 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 9.5.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut