Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätös ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisesta ilmoituksesta, Lasten Päivän Säätiö sr

Julkaisu poistuu verkosta 24.5.2024 16:00.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätös 11.4.2024 § 77, HEL 2024-001269. Päätös on nähtävillä pysyvästi.

Kuulutus julkaistaan 17.4.2024. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta.

Valitusaika päättyy 24.5.2024 klo 16:00. Päätös on lainvoimainen valitusajan jälkeen, mikäli päätöksestä ei valiteta.

Kuulutusaika 17.4.2024 – 24.5.2024

Helsingissä

Kaupunkiympäristön toimiala