Hyppää pääsisältöön

Kunnallisvalitus, Helsingin hallinto-oikeus, päätös 7.9.2023 nro 4980/2023

Julkaisu poistuu verkosta 9.10.2023 23:59.

Ilmoitus kuntalain mukaisesta kuulutuksesta

Kuntalain (410/2015) 142 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Helsingin hallinto-oikeus on antanut seuraavan päätöksen, joka on nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa:

 

Päätös                               Helsingin hallinto-oikeus 7.9.2023 3165/03.04.04.04.10/2023

                                          

Asia                                    Kunnallisvalitus, Helsingin kaupunkiympäristölautakunta

                                           23.5.2023 § 297, HEL 2022-010315

Asianosaiset                   Helsingin kaupunki, yksityishenkilö

Ilmoitettu yleisessä tietoverkossa

                                           8.9.2023–9.10.2023        

                                           Ilmoitettu Helsingin kaupungin verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.