Maankäyttöjohtajan poikkeamispäätös, Vuosaari

Julkaisu poistuu verkosta 28.6.2024 16:00.

30.5.2024 annetaan seuraavat maankäyttö- ja rakennuslain sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen säännösten nojalla tehdyt maankäyttö ja kaupunkirakenteen maankäyttöjohtajan poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut:

Maankäyttöjohtajan poikkeamispäätös § 61, HEL 2024-004903. Päätös on nähtävillä pysyvästi.

Julkipanopäivä 29.5.2024

Valitusaika päättyy 28.6.2024

Kuulutusaika 30.5.2024-28.6.2024

Helsingissä

Kaupunkiympäristön toimiala

Maankäyttö ja kaupunkirakenne