Hyppää pääsisältöön

Melkinlaiturin välillä Hyväntoivonpuisto−Länsisatamankatu katusuunnitelmaluonnos esillä 5.–18.4.2023

Julkaisu poistuu verkosta 5.4.2024 0:15.

Helsingin kaupunki laatii Länsisataman kaupunginosassa sijaitsevan Melkinlaiturin välillä Hyväntoivonpuisto−Länsisatamankatu katusuunnitelmaa.

Luonnos_24.3.2023_katusuunnitelmaesitys_Melkinlaituri_(Kortteli_20830-Länsisatamankatu).pdf

Luonnos_24.3.2023_selostus_Melkinlaituri_(Kortteli_20830-Länsisatamankatu).pdf

Luonnos_24.3.2023_Melkinlaiturin_KS_esitys_Melkinlaituri_(Kortteli_20830-Länsisatamankatu).pdf

Tiedote_suunnitelmaluonnoksen_esillä_olosta_Melkinlaituri_(Kortteli_20830-Länsisatamankatu).pdf

Katusuunnitelmaluonnokseen voi tutustua 5.–18.4.2023 välisenä aikana Helsingin kaupungin verkkosivulla osoitteessa https://paatokset.hel.fi/fi/kuulutukset-ja-ilmoitukset/katu-ja-puistosuunnitelmat. Henkilökohtaista neuvontaa katusuunnitelma-aineistoon tutustumiseen saa kaupunkiympäristön asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 09 31022111 ma–to klo 8.15–16.00, pe 12–15 tai paikan päältä (Työpajankatu 8) ma–ti 8.15–12 ja ke–pe 12–15. https://www.hel.fi/fi/kaupunkiymparisto-ja-liikenne/kaupunkiympariston-asiakaspalvelu

Kadun suunnittelu perustuu voimassa olevaan asemakaavaan ja liikennesuunnitelma-luonnokseen. Melkinlaituri välillä Hyväntoivonpuisto-Länsisatamankatu on rakentamaton uusi jalankulun ja pyöräilyn yhteys Jätkäsaaressa, Ahdinaltaan rannassa. Alue on tällä hetkellä väliaikaiskäytössä olevaa täyttöaluetta entisen satamalaiturin ja -toimintojen alueella. Tehtävillä suunnitelmilla mahdollistetaan jalankulun ja pyöräilyn reitin rantareitin jatkuminen ja mahdollistetaan asemakaavan mukainen täydennysrakentaminen.

Ennen katusuunnitelmaehdotuksen hyväksymistä se asetetaan vielä virallisesti nähtäville kahden viikon ajaksi kaupunkiympäristön verkkosivulle osoitteeseen https://paatokset.hel.fi/fi/kuulutukset-ja-ilmoitukset/katu-ja-puistosuunnitelmat. Nähtävilläolovaihe ajoittuu vuoden 2023 kesälle, jolloin osallisilla on mahdollisuus antaa niihin muistutus. Nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeitse kadun varren kiinteistöjen omistajille ja haltijoille.

Tavoitteena on, että katusuunnitelma hyväksyttäisiin syksyllä 2023. Rakentaminen tapahtuu vaiheittain alueen ympäröivien korttelialueiden ja Ahdinaltaan pohjukan rantarakentamisen tahdistamana, jatkuen aina 2020-luvun loppupuolelle. Toivomme mahdollista palautetta nyt esillä olevasta katusuunnitelmaluonnoksesta 18.4.2023 mennessä.

Katusuunnitelman päätöksentekoa voi seurata Helsingin kaupungin internetsivuilta: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-poytakirjat

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/paatosasiakirjat/

Lisätiedot ja palautteet

Katariina Verkamo, Helsingin kaupunki, maankäyttö ja kaupunkirakenne, puh. 09 310 20706, katariina.verkamo@hel.fi.

Mauri Myyrä, Ramboll Finland Oy, puh. 040 486 9378, mauri.myyra@ramboll.fi