Päätös tonttijakojen hyväksymisestä 22.4.2024

Julkaisu poistuu verkosta 20.5.2024 0:00.

Kaupunkimittauspalvelujen kiinteistönmuodostus-yksikön päällikkö on 22.4.2024 tehnyt tonttijakojen hyväksymispäätöksen koskien tonttijakoja nro:

  • 14075
  • 14076
  • 14077
  • 14065

 

Hyväksymispäätös oikaisuvaatimusohjeineen on nähtävillä kaupungin verkkosivulla.

Helsingin kaupunki

Kaupunkimittauspalvelut

Kiinteistönmuodostus