Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Rakennuskiellon hyväksyminen ja voimaantulo: Karhusaari

Julkaisu poistuu verkosta 23.5.2024 0:00.

Kaupunkiympäristölautakunta on 16.5.2023, § 268 päättänyt pidentää Karhusaaren eräitä kiinteistöjä koskevaa (piirustus nro 12854/päivätty 16.5.2023, dnro HEL 2023-003505) rakennuskieltoa  8.6.2025 saakka  maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n nojalla asemakaavan muuttamiseksi. Kaupunkiympäristölautakunta päätti määrätä rakennuskiellon tulemaan voimaan ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

Rakennuskieltokartta, piirustus nro 12854(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (päivätty 26.5.2023)

Rakennuskielto on tullut voimaan 23.5.2023.

Helsingissä 23.5.2023