Rakennuskiellon hyväksyminen ja voimaantulo: Vartiokylä, Itäkeskus

Julkaisu poistuu verkosta 26.4.2024 0:00.

Kaupunkiympäristölautakunta on 18.4.2023, § 213 päättänyt pidentää Vartiokylän Itäkeskuksen tonttien 45071/1 ja 2 (piirustus nro 12839/päivätty 18.4.2023) rakennuskieltoa 11.5.2025 saakka  maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n nojalla asemakaavan muuttamiseksi. Kaupunkiympäristölautakunta päätti määrätä rakennuskiellon tulemaan voimaan ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

Rakennuskieltokartta, piirustus nro 12839 (päivätty 18.4.2023)

Rakennuskielto on tullut voimaan 26.4.2023.

Helsingissä 26.4.2023