Valitus, Vaasan hallinto-oikeus, päätös 14.6.2023 nro 169/2023, ESAVI

Julkaisu poistuu verkosta 26.6.2024 16:15.

Ilmoitus ympäristönsuojelulain mukaisesta kuulutuksesta

Vaasan hallinto-oikeus on antanut ympäristönsuojelulain (527/2014) 197 § 2 momentin mukaisen kuulutuksen, joka on nähtävänä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Kuulutus

Vaasan hallinto-oikeus 880/03.04.04.04.19/2023

Asia

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 27.05.2024 nro 678/2024, valitus ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisessa ilmoitusasiassa, ympäristölupa, Helsinki

Asianosaiset

Vesiluonnon puolesta ry, Asunto Oy Hakaniemenkatu 3 a, As. Oy Viherniemenkatu 1

Kuulutettu yleisessä tietoverkossa

27.5.2024–26.6.2024

Ilmoitettu Helsingin kaupungin verkkosivuilla. Tiedoksisaanti katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta