Hyppää pääsisältöön

Valitus, Vaasan hallinto-oikeus, päätös 17.5.2023 nro 128/2023, ESAVI

Julkaisu poistuu verkosta 26.9.2023 23:59.

Ilmoitus vesilain mukaisesta kuulutuksesta

Vaasan hallinto-oikeus on antanut vesilain (527/2014) 15 luvun 3 §:n mukaisen kuulutuksen, joka on nähtävänä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla.

 

Kuulutus                         Diaarinumero 752/2023

Asia                                   Valitus, Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 17.5.2023 nro 128/2023, Kevyen liikenteen sillan ja tulvasuojelurakenteiden rakentamiselle asetetun määräajan jatkaminen, Helsinki. Hakijana Helsingin kaupunki.

 

Kuulutettu yleisessä tietoverkossa

                                           

                                            29.8.2023–26.9.2023

 

 

Ilmoitettu Helsingin kaupungin verkkosivuilla. Tiedoksisaanti katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.