Voimaan tullut asemakaava: Kamppi, Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskus

Julkaisu poistuu verkosta 11.6.2024 23:59.

Kaupunginvaltuuston 21.9.2022, § 224, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Kamppi, katualueet, tason +7.0 yläpuolinen tila, muodostuu uusi kortteli 4219, piirustus nro 12708, Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskus, dnro HEL 2019-005098.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi valituksen 5.5.2023 eikä korkeimmasta hallinto-oikeudesta ole haettu valituslupaa.

Asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12708(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12708(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Helsingissä 12.6.2023