Voimaan tullut asemakaava: Kluuvi, Mannerheimintie 3 ja 5

Julkaisu poistuu verkosta 2.7.2024 23:59.

Kaupunkiympäristölautakunnan 9.5.2023 § 246  hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Kluuvi, piirustus nro 12695, Mannerheimintie 3 ja 5. Dnro HEL 2019-013385.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12695(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12695(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Helsingissä 3.7.2023