Voimaan tullut asemakaava: Lauttasaari, Koivusaaren asemakaava ja asemakaavan muutos

Julkaisu poistuu verkosta 21.5.2024 23:59.

Kaupunginvaltuuston 8.9.2021, § 270, hyväksymä asemakaava ja asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Lauttasaari, Koivusaari, korttelit 31150, 31151, 31156–31163, 31207–31210, osat kortteleista 31164, 31165, 31173 ja 31174 sekä katu-, puisto-, liikenne-, venesatama- ja vesialueet sekä Lauttasaari, Koivusaari, katu-, puisto-, liikenne-, venesatama- ja vesialueet (muodostuvat uudet korttelit 31164–31178), piirustus nro 12587, Koivusaaren asemakaava ja asemakaavan muutos, dnro HEL 2016-000235.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi valitukset 3.11.2022. Päätöksellään 12.5.2023 korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt asiassa valituslupaa.

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12587(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12587(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Helsingissä 22.5.2023