Voimaan tullut asemakaava: Munkkiniemi, Munkkiniemen seurakuntatalo

Julkaisu poistuu verkosta 11.5.2024 0:00.

Kaupunkiympäristölautakunnan 14.3.2023 § 155 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Munkkiniemi, Vanha Munkkiniemi, tontti 30033/10, piirustus nro 12792, Munkkiniemen seurakuntatalo. Dnro HEL 2021-012425.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12792

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12792

Helsingissä 12.5.2023