Voimaan tullut asemakaava: Pitäjänmäki, Pitäjänmäen sähköasema

Julkaisu poistuu verkosta 28.6.2024 23:59.

Kaupunginvaltuuston 26.4.2023, § 100, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Pitäjänmäki, Pitäjänmäen yritysalue, osa tonttia 46032/10, osa tonttia 46054/1 ja katualueet, piirustus nro 12805, Pitäjänmäen sähköasema. Dnro HEL 2022-000961.

Asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12805(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12805(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Helsingissä 29.6.2023