Yleistiedoksianto Jalkakäytävän merkitseminen Wavulinintiellä

Julkaisu poistuu verkosta 20.5.2024 16:00.

Helsingin kaupungin liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö on hyväksynyt päätöksen 12.4.2024 § 46 (HEL 2024-004221).

Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 20.5.2024 saakka Helsingin kaupungin yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla sekä Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, osoitteessa Työpajankatu 8, 00580 Helsinki.

Kuulutuksen julkaisupäivä 12.4.2024

Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisajankohdasta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30/henkilöiden lukumäärää ei tiedetä.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala