Hyppää pääsisältöön

Yleistiedoksianto rakennuskiellon hyväksymisestä, Tuusulanbulevardin alue

Julkaisu poistuu verkosta 23.5.2024 0:00.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta on 16.5.2023 § 267 (HEL 2023-004518) hyväksynyt rakennuskiellon asemakaavan muuttamiseksi Tuusulanbulevardin alueella.

Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 29.6.2023 saakka Helsingin kaupungin yleisessä tietoverkossa sekä Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, osoitteessa Työpajankatu 8, 00580 Helsinki.

Ilmoituksen julkaisupäivä 23.5.2023

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.

Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala