Ympäristöseuranta ja -valvonta yksikön päällikön päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta Topeliuksenkatu 45

Julkaisu poistuu verkosta 24.5.2024 16:00.

Ympäristöseuranta ja -valvonta yksikön päällikön päätös § 36, HEL 2024-003679. Päätös on nähtävillä pysyvästi.

Kuulutuksen julkaisupäivä 17.4.2024

Valitusaika päättyy 24.5.2024 klo 16:00 

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Kuulutusaika 17.4.-24.5.2024

Helsingissä

Kaupunkiympäristön toimiala

Ympäristöpalvelut