Ympäristöseuranta ja -valvonta yksikön päällikön päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta Ormuspellontie 3

Julkaisu poistuu verkosta 24.6.2024 16:00.

Ympäristöseuranta ja -valvonta yksikön päällikön päätös § 50, HEL 2024-004867. Päätös on nähtävillä pysyvästi.

Kuulutuksen julkaisupäivä 17.5.2024

Valitusaika päättyy 24.6.2024 klo 16:00 

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Kuulutusaika 17.5.-24.6.2024

Helsingissä

Kaupunkiympäristön toimiala

Ympäristöpalvelut