Ympäristöseuranta ja -valvonta yksikön päällikön päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta Riihitie 22

Julkaisu poistuu verkosta 5.7.2024 16:00.

Ympäristöseuranta ja -valvonta yksikön päällikön päätös § 52, HEL 2024-005600. Päätös on nähtävillä pysyvästi.

Kuulutuksen julkaisupäivä 29.5.2024

Valitusaika päättyy 5.7.2024 klo 16:00 

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Kuulutusaika 29.5.-5.7.2024

Helsingissä

Kaupunkiympäristön toimiala

Ympäristöpalvelut