Ympäristöseuranta- ja -valvontayksikön johtavan ympäristötarkastajan päätös meluilmoituksesta Yläkiventie 2, Vartiokylä

Julkaisu poistuu verkosta 24.5.2024 16:00.

Ympäristöseuranta- ja -valvonta yksikön johtavan ympäristötarkastajan päätös § 27HEL 2024-005247. Päätös on nähtävillä pysyvästi.

Kuulutuksen julkaisupäivä 17.4.2024

Valitusaika päättyy 24.5.2024 klo 16:00

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Kuulutusaika 17.4.-24.5.2024

Helsingissä

Kaupunkiympäristön toimiala

Ympäristöpalvelut