Ympäristöseuranta- ja -valvontayksikön johtavan ympäristötarkastajan päätös meluilmoituksesta Ratakatu 8, Punavuori

Julkaisu poistuu verkosta 24.5.2024 16:00.

Ympäristöseuranta- ja -valvonta yksikön johtavan ympäristötarkastajan päätös § 26HEL 2024-005216. Päätös on nähtävillä pysyvästi.

Kuulutuksen julkaisupäivä 17.4.2024

Valitusaika päättyy 24.5.2024 klo 16:00

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Kuulutusaika 17.4.-24.5.2024

Helsingissä

Kaupunkiympäristön toimiala

Ympäristöpalvelut