Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ärende 1. / 72 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Revisionsnämnden

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla tarkastuslautakunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Minna Salmisen ja Auni-Marja Vilavaaran sekä varatarkastajaksi Iida Haglundin.

Tarkastuslautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Sanna Lehtisen ja Minna Salmisen sekä varatarkastajaksi Auni-Marja Vilavaaran.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

Dan Koivulaakso