Valtuustoaloite, seksuaalikasvatuksen kehittäminen kouluissa

HEL 2018-010593
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 17. / 266 §

Den av ledamoten Alviina Alametsä väckta motionen om utveckling av sexualfostran i skolorna

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Alviina Alametsä väckta motionen som slutbehandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 
När förslaget godkänns förutsätter stadsfullmäktige en utredning av möjligheterna att då genomförandet av läroplanen utvidgas bättre beakta även en starkare samtyckesbaserad sexualfostran. (Katju Aro)

Behandling

Ledamoten Katju Aro understödd av ledamoten Alviina Alametsä föreslog följande hemställningskläm:

 
När förslaget godkänns förutsätter stadsfullmäktige en utredning av möjligheterna att då genomförandet av läroplanen utvidgas bättre beakta även en starkare samtyckesbaserad sexualfostran.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

3 omröstningen

Ledamoten Katju Aros förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: När förslaget godkänns förutsätter stadsfullmäktige en utredning av möjligheterna att då genomförandet av läroplanen utvidgas bättre beakta även en starkare samtyckesbaserad sexualfostran.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 60
Alviina Alametsä, Outi Alanen, Ted Apter, Katju Aro, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Deek Gurhan, Mia Haglund, Sandra Hagman, Juha Hakola, Joel Harkimo, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Rene Hursti, Ville Jalovaara, Kati Juva, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Terhi Koulumies, Anna Laine, Jape Lovén, Petra Malin, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Suldaan Said Ahmed, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Sameli Sivonen, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Mikko Särelä, Kaarin Taipale, Reetta Vanhanen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 2
Pia Kopra, Juhani Strandén

Blanka: 20
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Jussi Halla-aho, Eveliina Heinäluoma, Perttu Hillman, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Mia Nygård, Risto Rautava, Tomi Sevander, Ilkka Taipale, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho

Frånvarande: 3
Otto Meri, Wille Rydman, Mirita Saxberg

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Katju Aros förslag till hemställningskläm.

Se röstningsresultatet i tabellform

Äänestys 1

Ja: När förslaget godkänns förutsätter stadsfullmäktige en utredning av möjligheterna att då genomförandet av läroplanen utvidgas bättre beakta även en starkare samtyckesbaserad sexualfostran.

Nej: Motsätter sig

Medlem Fullmäktigegrupp
Alametsä, Alviina Vihreä valtuustoryhmä
Alanen, Outi Ej fullmäktigegrupp
Apter, Ted Kokoomuksen valtuustoryhmä
Aro, Katju Ej fullmäktigegrupp
Biaudet, Eva Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Borgarsdottir Sandelin, Silja Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Diarra, Fatim Vihreä valtuustoryhmä
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Finne-Elonen, Laura Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Gurhan, Deek Ej fullmäktigegrupp
Haglund, Mia Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Hagman, Sandra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Hakola, Juha Kokoomuksen valtuustoryhmä
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Hernberg, Kaisa Ej fullmäktigegrupp
Holopainen, Mari Vihreä valtuustoryhmä
Hursti, Rene Ej fullmäktigegrupp
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Juva, Kati Vihreä valtuustoryhmä
Kari, Emma Vihreä valtuustoryhmä
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Klemetti, Tapio Kokoomuksen valtuustoryhmä
Koivulaakso, Dan Ej fullmäktigegrupp
Kolbe, Laura Keskustan valtuustoryhmä
Korkkula, Vesa Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Koulumies, Terhi Ej fullmäktigegrupp
Laine, Anna Ej fullmäktigegrupp
Lovén, Jape Ej fullmäktigegrupp
Malin, Petra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Moisio, Elina Ej fullmäktigegrupp
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Niiranen, Matti Kokoomuksen valtuustoryhmä
Oskala, Hannu Vihreä valtuustoryhmä
Paavolainen, Sara Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Pajula, Matias Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia Ej fullmäktigegrupp
Parpala, Matti Ej fullmäktigegrupp
Pasanen, Amanda Vihreä valtuustoryhmä
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Pennanen, Petrus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Said Ahmed, Suldaan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Silvo, Satu Ej fullmäktigegrupp
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Sivonen, Sameli Ej fullmäktigegrupp
Soininvaara, Osmo Vihreä valtuustoryhmä
Stranius, Leo Vihreä valtuustoryhmä
Särelä, Mikko Ej fullmäktigegrupp
Taipale, Kaarin Ej fullmäktigegrupp
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Venemies, Mauri Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna Ej fullmäktigegrupp
Vuorjoki, Anna Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Strandén, Juhani Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Anttila, Maija Ej fullmäktigegrupp
Arajärvi, Pentti Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hillman, Perttu Ej fullmäktigegrupp
Hussein, Abdirahim Husu Ej fullmäktigegrupp
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Koskinen, Kauko Ej fullmäktigegrupp
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Niinistö, Jussi Ej fullmäktigegrupp
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Nygård-Peltola, Mia Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sevander, Tomi Ej fullmäktigegrupp
Taipale, Ilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Turkkila, Matias Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Urho, Ulla-Marja Ej fullmäktigegrupp
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Stäng
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp Ja Nej Tomt Bort
Ej fullmäktigegrupp 17 0 7 0
Vihreä valtuustoryhmä 14 0 0 0
Kokoomuksen valtuustoryhmä 8 0 7 2
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 7 0 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 6 0 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 3 0 3 0
Keskustan valtuustoryhmä 2 0 0 0
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 2 0 0 0
Liike Nyt Helsinki 1 0 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 0 2 3 1
Stäng

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Ledamoten Alviina Alametsä och 22 andra ledamöter föreslår i sin motion att sexualfostran i skolorna ska utvecklas bl.a. genom lärarfortbildning. I motionen föreslås ett pilotprojekt, för vilket det i de valda grundskolorna säkerställs att det finns en utbildad sexualfostrare, t.ex. genom nyanställning eller utbildning av befintliga anställda.

Fostrans- och utbildningsnämnden har i ett utlåtande med anledning av motionen berättat bl.a. att sexualfostran i skolorna är kopplad till undervisningen i omgivningslära, biologi och hälsokunskap. Som ett tydligare angivet tema finns saken i femte årskursens studieinnehåll ”jag som människa” i läroplanen. Innehållsområdet är en del av undervisningen i omgivningslära i årskurserna 1–6. På detta sätt kan de teman och frågor som hänför sig till sexualfostran på ett naturligt sätt komma upp till diskussion med eleverna i anslutning till undervisningen, i synnerhet i årskurserna 4–6.

I de övre årskurserna ingår sexualfostran i hälsokunskapsdelen ”växande och utveckling som stödjer hälsan”. I innehållet betonas vikten av att se de olika delarna av hälsa som en helhet för att främja hälsan och förebygga sjukdomar. I undervisningen behandlas människans levnadslopp, växande och utveckling med avseende på särdrag, variation och det individuella perspektivet. Innehållet ska ta upp identitet, självbild och självkännedom, sexuell utveckling, betydelsen av omsorg, familj och närstående, psykiskt välmående, självkänsla och säkerhetskunskap. Helsingfors läroplan anger inte sexualfostran separat för någon viss av de högre årskurserna, utan temat är en naturlig del av undervisningen i de olika årskurserna.

Fostrans- och utbildningsnämnden framhöll i sitt utlåtande att utvecklingen av sexualfostran börjar med att befintliga anställda utbildas. Inom sexualfostran finns det inga egentliga pilotskolor eller -läroanstalter, men fostrans- och utbildningssektorn säkerställer i samråd med skol- och studerandehälsovården att alla skolor och verksamhetsställen har sådana som är insatta i saken och att temana behandlas heltäckande.

Stadsstyrelsen återremitterade det svar som baserade sig på fostrans- och utbildningsnämndens utlåtande för ny beredning utgående från att fostrans- och utbildningssektorn ska utreda hur det kan garanteras att Helsingforsskolorna har studieinnehåll som genomförts av anställda med utbildning i sexualfostran. Innehållet tar heltäckande upp olika teman inom sexualfostran, såsom sexuellt välbefinnande, olika former av sexualitet, emotionella färdigheter, gränser för integritet och ingripande i sexuella trakasserier och förebyggande av sådana. Sexualfostran bör i alla skolor vara planmässig och inkluderande och beakta också regnbågsungdomarnas behov av en bättre och trygg sexualfostran. Stadsstyrelsen förutsatte att det ska säkerställas att varje barn och ungdom får högklassig och mångsidig sexualfostran och uppmanade skolorna att för familjerna göra upp en lista med tips om sexualhandböcker, som föräldrarna kan skaffa hem och ge de unga att läsa.

Ärendet har efter återremissen i stadsstyrelsen beretts i samarbete med fostrans- och utbildningssektorn.

Exempelvis ger en skolhälsoenkät vid handen att det är vanligt med sexuella trakasserier i synnerhet via sociala medier. En saklig sexualfostran vid rätt tidpunkt är därför en viktig del av skolornas och läroanstalternas arbete. Sexualfostran i skolorna och läroanstalterna kompletterar fostringsarbetet i hemmen. Sexualfostran är i skolorna kopplad till undervisningen i människans biologi eller i hälsokunskap, men saken kan vid behov också behandlas under andra lektioner.

I alla skolor och läroanstalter finns det elevvårdspersonal, såsom hälsovårdare, kuratorer och psykologer, som är insatta i sexualfostran. Fortbildning för dem har anordnats av Loisto setlementti, och en del har ytterligare byggt på sin utbildning. Fostrans- och utbildningssektorn har via Loisto setlementti också köpt utbildning för lärare. För skolornas och läroanstalternas rektorer har det anordnats utbildning om sexuella trakasserier.

Sexuella trakasserier har beaktats i skolornas och läroanstalternas jämställdhets- och likabehandlingsplaner. På andra stadiet har anvisningarna för tryggande av förutsättningarna för studier precis uppdaterats. Kapitlet om identifiering av sexuella trakasserier och ingripande vid sådana har utvidgats. Helsingfors håller på att inleda ett projekt finansierat av Utbildningsstyrelsen, som ger personalen färdigheter att känna igen sexuella trakasserier på nätet och att hjälpa offer för trakasserier.

Fostrans- och utbildningssektorn anser det vara viktigt att genomförandet av läroplanen i fråga om sexualfostran preciseras och utvidgas i alla skolor och läroinrättningar. Då blir också olika former av sexualitet och regnbågsungdomars behov av en trygg sexualfostran beaktade bättre än tidigare. Dessutom säkerställer sektorn i samråd med skol- och studerandehälsovården att alla skolor och läroanstalter har sådana som är insatta i saken och att temana behandlas heltäckande. Samarbetsforumet inom studerandevården på stadens nivå ser till att saken förs på tal också med de privata utbildningsanordnarna. Några enskilda pilotskolor eller läroanstalter väljs inte ut i detta läge, eftersom det är viktigt att föra saken framåt över hela linjen.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stäng

Kaupunginhallitus 09.09.2019 § 582

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Alviina Alametsän aloitteen loppuun käsitellyksi.

06.05.2019 Palautettiin

29.04.2019 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 12.02.2019 § 21

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon aloitteesta koulujen ja oppilaitosten seksuaalikasvatuksen kehittämiseksi:

Seksuaalinen häirintä varsinkin sosiaalisen median kautta on esimerkiksi kouluterveyskyselyn mukaan yleistä. Kouluissa ja oppilaitoksissa annettava seksuaalikasvatus täydentää kotien kasvatustyötä asiassa.

Seksuaalikasvatus kytkeytyy kouluissa ympäristöopin, biologian ja terveystiedon opetukseen. Selkeästi nimettynä aiheena asia on opetussuunnitelman viidennen luokan oppisisällössä ”minä ihmisenä”. Sisältöalue on osa koko 1-6-luokkien ympäristöopin opetusta. Näin ollen seksuaalikasvatukseen liittyvät aiheet ja kysymykset voivat luontevasti nousta keskusteluun opetuksen yhteydessä oppilaiden kanssa varsinkin vuosiluokilla 4-6.

Yläluokilla seksuaalikasvatus sisältyy terveystiedon osaan ”terveyttä tukeva kasvu ja kehitys”. Tässä osiossa painotetaan terveyden eri osa-alueiden kokonaisvaltaista hahmottamista terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn näkökulmasta. Opetuksessa käsitellään elämänkulun sekä kasvun ja kehityksen yleisiä tunnuspiirteitä, monimuotoisuutta ja henkilökohtaisuutta. Kasvun ja kehityksen sisällöissä painottuvat identiteetin, minäkuvan ja itsetuntemuksen rakentuminen, seksuaalinen kehittyminen, huolenpidon sekä perheen ja läheisten merkitys, mielen hyvinvointi ja itsensä arvostaminen sekä turvataidot. Helsingin opetussuunnitelmassa ei ole erikseen määritelty seksuaalikasvatusta millekään tietylle yläasteen vuosiluokalle. Teema on luontevasti osa eri vuosiluokkien opetusta. Yksittäinen koulu on halutessaan voinut määritellä tämän osion jollekin tietylle vuosiluokalle kuuluvaksi.

Kaikissa kouluissa ja oppilaitoksissa on opiskeluhuollon henkilöstöä, kuten terveydenhoitajia, kuraattoreja ja psykologeja, jotka ovat perehtyneet seksuaalikasvatukseen. Heille on järjestetty täydennyskoulutusta, ja osa on kouluttautunut tätäkin pidemmälle. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on järjestänyt koulutusta myös opettajille. Koulujen sijaismäärärahat on siirretty koulujen budjettiin, mikä on helpottanut koulutuksiin hakeutumisen prosessia. Koulujen ja oppilaitosten rehtoreille on järjestetty koulutus seksuaalisesta häirinnästä.

Seksuaalinen häirintä on huomioitu koulujen ja oppilaitosten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmissa. Toisella asteella on juuri päivitetty ohjeistus opiskelun edellytysten turvaamiseksi. Seksuaalisen häirinnän tunnistamisen ja siihen puuttumisen lukua on laajennettu tässä ohjeistuksessa.

Seksuaalikasvatuksessa ei ole varsinaisia pilottikouluja tai -oppilaitoksia, mutta toimialalla varmistetaan yhteistyössä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon kanssa, että kaikissa kouluissa ja toimipaikoissa on asian osaajia ja teemoja käsitellään kattavasti.

Yhteistyö kaupungin toimialojen kesken sekä kolmannen sektorin kanssa on tärkeää. Yhteistyön avulla varmistetaan, että jokainen lapsi ja nuori saavat tarvitsemaansa seksuaalikasvatusta. Kaupunkitasoinen opiskelijahuollon yhteistyöfoorumi huolehtii, että asia otetaan puheeksi myös yksityisten koulutuksenjärjestäjien kanssa.

Hyvin järjestetty koulun seksuaalikasvatus vähentää seksuaalisuuteen liittyviä pelkoja, epävarmuutta ja paineita lapsilla ja nuorilla. Tämä parantaa lasten ja nuorten hyvinvointia ja ennaltaehkäisee väkivaltaista seksuaalista käyttäytymistä.

Seksuaalikasvatuksen kehittäminen on tärkeää, ja aloitamme kouluttamalla olemassa olevaa henkilöstöä tähän aihealueeseen. Koulutusta järjestetään tarpeen mukaan myös yhteistyössä nuorisotoimen kanssa. Keskeisiä aiheita koulutuksen alkuvaiheessa ovat seksuaalinen häirintä, ja varsinkin sosiaalisen median kautta tapahtuva häirintä.

Seksuaalikasvatusta kehitettäessä tulee huomioida erityisesti sateenkaarinuorien tarve parempaan ja turvalliseen seksuaalikasvatukseen.

Seksuaaliseen häirintään reagoimisen lisäksi resursseja tulee kohdentaa häirinnän ennaltaehkäisyyn, missä esimerkiksi erikoistunut seksuaalikasvatus on hyvä väline.

Käsittely

Vastaehdotus:
Fatim Diarra: Seksuaalikasvatusta kehitettäessä tulee huomioida erityisesti sateenkaarinuorien tarve parempaan ja turvalliseen seksuaalikasvatukseen.

Kannattaja: Vesa Korkkula

Vastaehdotus:
Fatim Diarra: Suunnitellaan pilottihanke, johon valituissa kouluissa seksuaalikasvatukseen erikoistuneet kouluttajat tukevat opettajia, ja järjestävät osan opetuksesta koulujen seksuaalikasvatuksen laadun ja kattavuuden lisäämiseksi.

Kannattaja: Vesa Korkkula

Vastaehdotus:
Fatim Diarra: Seksuaaliseen häirintään reagoimisen lisäksi resursseja tulee kohdentaa häirinnän ennaltaehkäisyyn, missä esimerkiksi erikoistunut seksuaalikasvatus on hyvä väline.

Kannattaja: Vesa Korkkula

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tämän Fatim Diarran tekemän ja Vesa Korkkulan kannattaman vastaehdotuksen.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Suunnitellaan pilottihanke, johon valituissa kouluissa seksuaalikasvatukseen erikoistuneet kouluttajat tukevat opettajia, ja järjestävät osan opetuksesta koulujen seksuaalikasvatuksen laadun ja kattavuuden lisäämiseksi.

Jaa-äänet: 6
Martina Harms-Aalto, Pia Kopra, Tiina Larsson, Dani Niskanen, Pia Pakarinen, Laura Vanamo

Ei-äänet: 3
Markku Hannula, Vesa Korkkula, Ozan Yanar

Tyhjä: 2
Fatim Diarra, Ville Jalovaara

Poissa: 2
Abdirahim Husu Hussein, Petra Malin

Tässä äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Fatim Diarran vastaehdotuksen äänin 6 - 3 (2 tyhjää, 2 poissa).

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Seksuaalikasvatusta kehittäessä tukee huomioida erityisesti sateenkaarinuorien tarve parempaan ja turvalliseen seksuaalikasvatukseen.

Jaa-äänet: 2
Pia Kopra, Dani Niskanen

Ei-äänet: 9
Fatim Diarra, Markku Hannula, Martina Harms-Aalto, Ville Jalovaara, Vesa Korkkula, Tiina Larsson, Pia Pakarinen, Laura Vanamo, Ozan Yanar

Tyhjä: 0

Poissa: 2
Abdirahim Husu Hussein, Petra Malin

Tässä äänestyksessä Fatim Diarran vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 9–2 (2 poissa).

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot

Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214

vesa.nevalainen@hel.fi

Crister Nyberg, opiskelijahuollon päällikkö, puhelin: 310 86659

crister.nyberg@hel.fi

Niclas Rönnholm, Ruotsinkielisen perusopetuksen päällikkö, puhelin: 310 86219

niclas.ronnholm@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 22.10.2019

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi