Aamukouluasia: Olympiastadionin uudistamis- ja perusparannushankkeen ajankohtaiskatsaus

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-011765
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 3. / 732 §

Aamukouluasia: Olympiastadionin uudistamis- ja perusparannushankkeen ajankohtaiskatsaus

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti käsitellä pormestarin kolmannen ehdotuksen kokouksen toisena asiana.

Asian aikana paikalla oli konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Stadion-säätiö hallinnoi ja ylläpitää vuokraoikeuden perusteella vuonna 1938 valmistunutta kaupungin omistamaa Helsingin Olympiastadionia, joka on suojeltu silloisen rakennussuojelulain nojalla 19.10.2006.

Kaupunginvaltuusto päätti 28.11.2012, § 385 kaupungin osallistumisesta Olympiastadionin uudistamis- ja perusparannushankkeen rahoittamiseen yhtä suurin osuuksin valtion kanssa sekä 11.2.2015, § 47 ja 18.1.2017, § 8 kaupungin rahoitusosuuden suuruudesta. Kaupungin ja valtion päätetyt rahoitusosuudet ovat enintään 130,5 miljoonaa euroa eli yhteensä enintään 261 miljoonaa euroa.

Pormestari alustaa Olympiastadionin uudistamis- ja perusparannushankkeesta kokouksessa.

Stäng

Detta beslut publicerades 04.12.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

pormestari
Jan Vapaavuori

Mer information fås av

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 09 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi