Rahoituksen myöntäminen, kesätyöntekijöiden palkkakustannukset, Nuorten kesärekryhanke v. 2020

HEL 2019-012651
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 10. / 28 §

Rahoituksen myöntäminen kesätyöntekijöiden palkkaamiseen Maailman toimivin kaupunki − nuorten kesärekryhankkeessa vuonna 2020

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2020 talousarvion kohdassa 1 30 01 Khn käytettävänä olevasta määrärahasta kaupunginkanslian käytettäväksi 120 000 euroa.

Määräraha käytetään nuorten kesätyöntekijöiden palkkaamiseen Maailman toimivin kaupunki − nuorten kesärekryhankkeeseen. Hankkeessa palkataan laaduntarkkailijoita havainnoimaan maailman toimivimman kaupungin toteutumista käytännössä. Määrärahalla voidaan palkata yhteensä 40 kesätyöntekijää.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaupungin viihtyisyyteen on varattu vuodelle 2020 kaupunginhallituksen käytettäväksi määrärahaa talousarvion kohdalle 1 30 01. Määrärahaa käytetään käyttösuunnitelman mukaisesti työntekijöiden palkkauskuluihin ja muihin kustannuksiin, kuten työvälineisiin ja koulutukseen (liite 1), yhteensä 120 000 euroa.

Kaupunginkanslia on valmistellut määrärahasta käyttösuunnitelman yhteistyössä Kaupunkiympäristön toimialan kanssa. Hankkeessa palkataan 28 kesätyöntekijää (suunnattu ensisijaisesti nuorille 16-17-vuotiaille, poissulkematta kuitenkaan muita hakijaryhmiä) kuukauden mittaisiin työsuhteisiin, 9 AMK/DI-insinööriopiskelijaa kahden kuukauden työsuhteisiin, 2 työnjohtajaa 2,5 kuukauden työsuhteisiin sekä 1 viestintäopiskelija 2,5 kuukauden työsuhteeseen. Yhteensä kertyy 53,5 työkuukautta.

Stäng

Detta beslut publicerades 29.01.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Emmi Korvola, hr-asiantuntija, puhelin: 09 310 37998

emmi.korvola@hel.fi