Toimintasuunnitelma vuosille 2021-2025, Tarkastuslautakunta

HEL 2021-012054
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 3. / 110 §

Tarkastuslautakunnan toimintasuunnitelma 2022-2025

Revisionsnämnden

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä toimintasuunnitelman vuosille 2022-2025.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Helsingin kaupungin hallintosäännön 4. luvun 4 §:n mukaan tarkastusviraston tehtävänä on valmistella yhteistyössä tarkastuslautakunnan kanssa lautakunnan hyväksyttäväksi toimikauden kattava toimintasuunnitelma. Tarkastusviraston valmistelemaa toimintasuunnitelmaluonnosta esiteltiin lautakunnan kokouksessa 16.11.2021.

Stäng

Detta beslut publicerades 10.01.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Mer information fås av

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +358931036545

minna.tiili@hel.fi