Kokoonpanon muutos, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto, eroaminen

HEL 2022-008046
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 2. / 538 §

V 24.8.2022, Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaoston kahden varajäsenen valinta

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

  1. myöntää Pekka Saurille eron Reetta Vanhasen henkilökohtaisen varajäsenen luottamustoimesta ja valitsee Reetta Vanhasen henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaostoon Oula Silvennoisen sekä
  2. myöntää Oula Silvennoiselle eron Sanna Vesikansan henkilökohtaisen varajäsenen luottamustoimesta ja valitsee Sanna Vesikansan henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaostoon Pekka Saurin jaoston lopuksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaupunginvaltuusto valitsi Pekka Saurin (Vihr.) ja Oula Silvennoisen (Vihr.) 22.9.2021 § 275 kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaoston varajäseniksi. He ovat 15.6.2022 pyytäneet eroa jaoston varajäsenen luottamustoimista.

Varajäsenten vaihtoa on pyydetty, koska sekä Vesikansa että Silvennoinen ovat esteellisiä HUS:ia koskevissa asioissa.

Stäng

Detta beslut publicerades 25.08.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

va. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Mer information fås av

Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 26312

saara.nirkko@hel.fi

Bilagor

1. Eroilmoitus 15.6.2022
2. Eroilmoitus, täydennys 21.6.2022
3. Eroilmoitus 14.6.2022
4. Eroilmoitus, täydennys 20.6.2022

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.