Hankinta, öljykontit, Palvelukeskus Helsinki

HEL 2022-009833
Ärendet har nyare handläggningar
§ 2

Optiokauden käyttöönotto Öljykontit HEL 2022-009833

Enhetschef

Päätös

Yksikönjohtaja päätti jatkaa sopimusta Öljykontit HEL 2022-009833 toistaiseksi voimassa olevana.

Päätöksen perustelut

Vs. toimitusjohtaja päätti palvelukeskuksen öljykonttien suorahankinnasta 23.8.2022 §13, hankkia öljykontit Condite Oy:ltä 1.9.2022 – 30.9.2024 sekä että suorahankintasopimusta voidaan jatkaa sen päättymisen jälkeen toistaiseksi voimassa olevana sopimuksena niin, että sen jatkamisesta päättää palvelukeskusliikelaitoksen puolesta monipalvelujen yksikönjohtaja tai hänen määräämänsä

Detta beslut publicerades 24.04.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Saara Leander, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 25517

saara.leander@hel.fi

Beslutsfattare

Aulikki Johansson
yksikönjohtaja