Hankinta, Palmia Oy:n myyntiprosessin neuvonantopalvelut

HEL 2022-010294
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 13. / 658 §

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Helsingfors stadsstyrelse

Detta beslut publicerades 16.02.2024

Stäng